Livepiirrokset on tehty kameran edessä noin 4-5 minuutissa.